• Admin

האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאמנות של יוצאי עיראק בישראל - הגשת מועמדויות לפרס אח"י - שאלוןטופס הגשת מועמדות לפרס אח"י לעידוד המחקר, הספרות והאומנות מיסודם של יוצאי עיראק בישראל


א. פרטים אישיים:

שם פרטי:_____________________________

שם משפחה:___________________________

כתובת:_______________________________________________________

טל' בבית:_______________ טל' נייד:____________________ פקס:________________________

דואר אלקטרוני:__________________________ גיל:______________________

מס' ת"ז:__________________

האם המועמד אזרח ישראל: כן / לא

מספר שנות פעילות בתחום (מניין השנים נמנה מעת שמלאו למועמד 18 שנים):____

האם המועמד זכה בעבר בפרס כלשהו מטעם אח"י? אם כן, אנא פרט על מה ניתן הפרס ובאיזו שנה __________________________________________________________________________________________________________________________אני מתכבד להגיש את מועמדותי לפרס באחד מהקטגוריות הבאות (סמן ב-X): - פרס אח"י למפעל חיים (ליוצרים מגיל 60 ומעלה ) - פרס אח"י לעידוד יוצרים באחד או יותר מן התחומים הבאים: - מחקר - ספרות ושירה - מוסיקה - מחול - אומנויות הבמה - אומנות (ציור, פיסול, עיצוב, אוצרות וכו') - תחום אחרסוג היצירה שהוגשה (לדוגמא בתחום הספרות – ספר שירה, ספר פרוזה, ספר עיון, ספר מחקר וכיו"ב): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ב. הריני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי לעיל וכל המסמכים שצירפתי נכונים.

ג. הריני מצהיר כי אני מכיר את תקנון פרס אח"י ומסכים לכך כי המועמדות המוגשת כפופה להוראותיו.

שם מלא וחתימה: _________________________


מגיש הבקשה עבור המועמדים הנ"ל

במקרה שהבקשה מוגשת שלא על ידי המועמד/ים לפרס, נא למלא את הפרטים הבאים:

שם משפחה _____________________________

שם פרטי __________________________

כתובת ________________________ מיקוד ______________

טלפון ___________________

מקום עבודה_______________________________________

כתובת ___________________________ מיקוד ___________

טלפון ___________________

דוא"ל:___________________________________________

אופן ההכרות עם המועמד: _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

הסכמת המועמד להגשת הבקשה לפרס: _____________________

תאריך:_____________________________

במקרה שהגשת המועמדות בוצעה על-ידי גורם שלישי – נדרשת הסכמת המועמד.

מועמדות לפרס תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

השאלון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

מסמכים מצורפים:


א. יש לצרף את טופס בקשת המועמדות ולהגישו חתום יחד עם כל החומר הנלווה כמפורט ולשלוח בדואר לאגודת אח"י מרכז מורשת יהדות בבל שד' מרדכי בן פורת 83 אור יהודה או להביאו ידנית למזכירות מרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה.


ב. יש לצרף קורות חיים וצירוף עבודות או יצירות המוגשות לפרס.


ג. אם היצירה היא ספרותית/מחקר/ ספרי זכרונות – נא לצרף 3 עותקים.


ד. יש צרף נימוק כיצד מתקשרת היצירה/ות המוגשת/ות לשימור ולטיפוח ההסטוריה והמורשת של יהדות בבל


ה. אין צורך בהגשת המלצות.


החומר לא יוחזר.

מועד אחרון להגשה : 31 אוגוסט 2020

לפרטים נוספים:

דוד לויתן: 0544508383

אביבה סופר 0504080647

הערוץ הקהילתי 98 (HOT ו-YES)

תכניות המורשת

בימי ד' בשעה 20:00 - 21:00

בימי ב' בשעה 13:00 - 14:00

שירים כבקשתכם

בכל מוצ"ש בשעה 21:00 - 21:30

בימי א' בשעה 09:00 - 09:30

 שעות פתיחה:  

 ב', ד', ה' - 15:00-9:00

 יום ג' - 19:00-9:00 

 יום ו' - 13:00-10:00

 סגור בימי א', שבתות וחגים

 

*בימי שישי מתקיים סיור מודרך בעברית, בתיאום מראש עם מחלקת ההדרכה.

בקרו אותנו:

שד' מרדכי בן פורת 83

אור יהודה - למפת הגעה >> 

צרו קשר:

Babylon@bjhc.org.il

טלפון  03-5339278/9

פקס.  03-5339936 

עיצוב ובניית אתרים: www.wixandme.com

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
מרכז מורשת יהדות בבל

ע.ר 58-002986-6

0