"המורה" הגיע לנחלה ולמנוחה בעיר ירושלים בה הונצח רחוב הנושא את שמו


אהרן ששון (המורה)

מאת: ברוך מאירי

בסוף חודש אוקטובר 2013 עמדה צעירה על במה קטנה, במועדון יוצאי עיראק בירושלים, ובלהט רב דברה על... סבא שלה. מחזה לא רגיל במחננו. המרצה, מלכה אליהו קוסוביץ, הקסימה את שומעיה כאשר הזכירה, שוב ושוב, את תרומתו של סבא לציונות בכלל וליהודי עיראק בפרט. מלכה נקבה בשמו של סבא: אהרן ששון. חברי המועדון הביטו איש ברעהו וסימני שאלה רחפו באוויר. רק כאשר נקבה בכינויו, "המורה", נשמעו אנחות רווחה בקרב השומעים.

בימים אלה אנו מציינים 70 שנה לעלייה הגדולה מעיראק, ובעיקר ל"מבצע עזרא ונחמיה" המפואר, בראשותם של מרדכי בן פורת ושלמה הלל, בו עלו ארצה כ-120 אלף יהודים. אך רק מעטים זכרו כי השנה גם מלאו מאה שנה לתחילת הפעילות הציונית בעיראק, אשר אחד מראשיה היה אהרן ששון, שזכה, כאמור, לכינוי השגור בפי כל: "המורה".