top of page

המטבח


אשה לבושה בשמלה בהירה, חובשת טורבן נשי לראשה, יושבת על הרצפה ומוקפת בסירים, מגשים וקערות.
חביבה ששון מבשלת ליד מטבחה, עיראק, 1937, באדיבות זמירה קובו

אוצרת: אורלי בחר לוי

מאז ומעולם תפס המזון ותהליך הכנתו מקום חשוב ומרכזי בחיי האדם. מעבר להיותו חיוני לקיומו של הגוף האנושי, הוא מעניק לאוֹכֶל ולמבשל חוויה חושית ורגשית כאחד. תערוכה חווייתית זו מתמקדת במטבח העיראקי היהודי בעשורים הראשונים של המאה ה-20, הן מבחינת הנראות והן מבחינת מסורות הבישול; היכן הוא מוקם במבנה הבית היהודי המסורתי, מה יחד אותו, מהי הדינמיקה המשפחתית שהתפתחה סביבו וכיצד הוא משתמר היום, מחוץ לעיראק.


במטבח של שולה - סרטון מתוך תערוכת המטבח


留言


bottom of page