top of page

הסמטה (כּוּצַ'ה)


סמטה צרה שנראים בה מבנים דו קומתיים הבנויים מלבנים, הם מעוטרים בקשתות מחודדות, מרפסות בולטות עם ויטראזים צבעוניים בחלונות, חנויות ופנסי רחוב.
קטע משחזור סימטה בבגדאד במוזאון יהדות בבל

הסמטה המשוחזרת מציגה בפני המבקר קטע רחוב אופייני לרובע היהודי הישן בבגדאד בראשית המאה ה-20.

לאורך הסמטה פזורים בתי מגורים טיפוסיים, אשר בחזיתם הפונה לרחוב ממוקמים בתי מלאכה וחנויות שהיוו מקור פרנסה ליהודים, ביניהם: צורפות זהב וכסף, תפירה, רקמה וכן חנויות לממכר בדים ותבלינים.

Kommentare


bottom of page