הפרהוד - הרצאה ומצגת של פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין