top of page

מדליה מיוחדת ויוקרתית! לרכישה בחנות המוזאוןמדליה לציון עליית יהודי עיראק


המדליה, יחידה וראשונה מסוגה, מנציחה את מפעל העלאת יהודי עיראק, כשבמרכזו "מבצע עזרא ונחמיה".

במבצע זה עלו מרבית יהודי עיראק, בין השנים 1950 – 1952.


בחזית המדליה מצוין קו העלייה הראשי מבגדאד לישראל, דרך קפריסין בתחילה, "מבצע עזרא ונחמיה" (1950 - 1952) בפיקודו של שלמה הלל ז"ל, איש 'המוסד לעליה ב', יליד בגדאד, שעלה לארץ ישראל עם משפחתו כילד בן 11. כעשור לאחר מכן נשלח בשליחות סודית לבגדאד בהוראת ראש הממשלה דוד בן גוריון – לחלץ יהודים מעיראק לארץ ישראל.

מצוין במדליה מסלול עלייה נוסף, מכיוון עיראק לאיראן, במסע יבשתי, בסיוע מבריחי גבול.

בבסיס המדליה מופיע מיצג של מטוס 4-DC, ששימש לעלייה עם אות הזיהוי ADN-4X הישראלי, מתוך תמונה מקורית שצולמה בחניית הביניים בקפריסין.

חדי העין יבחינו בציון י'Y ליד הכינרת, המציין את המושבה יבנאל, שם נחתה ההעפלה האווירית הראשונה לישראל, במבצע מייקלברג ב-1947.


בגב המדליה – מצוינים מאפיינים המיוחדים ליהודי בבל:


הלוגו הרשמי של "מרכז מורשת יהדות בבל" – המופקד על משימה חשובה זו של שימור והעברת ההיסטוריה של קהילה מיוחדת ומפוארת זו.


חזית בית מורשת יהדות בבל – המבנה המיוחד המארח את מרכז המורשת ואת המוזאון, ושוכן באור יהודה.


נהרות הפרת והחידקל – שם ישבו אבותינו הגולים ובכו, בזכרם את ציון, לפני 2600.


עצי דקל – עליהם כתב ביאליק – "בין נהר פרת ונהר חידקל, על ההר מיתמר דקל, ובדקל בין עפאיו, תשכון לה דוכיפת זהב".


התלמוד הבבלי – נחשב "לספר היותר חשוב בתרבות היהודית". נקרא גם "גמרא", הוא חלק עיקרי ביותר בתורת ישראל. התלמוד הבבלי הוא למעשה פירוש והרחבה של המשנה, המשמשת כפירוש והרחבה של חמשת חומשי התורה. התלמוד הבבלי כשמו כן הוא – נכתב בבבל.


ה"עפסה" – תליון קמיע הניתן ליולדת בעדת יוצאי עיראק, עם הולדת תינוק חדש לשמירה ולהגנה עליו מעין הרע. הקמיע ניתן ליולדת בליל השישי להולדת התינוק בטקס שנקרא לילת א-סיתי.


הציווי "והגדת לבנך" – המורה על העברת סיפור העלייה לדורות הבאים "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור... (שמות יג' ח').


מעצב: רועי שגב


תחקיר והפקה: אבנה אברהם


מחיר מדליה ללא חריטה: 250 ₪


מחיר מדליה כולל חריטה: 330 ₪

bottom of page