top of page

נהרדעא מס' 19, יולי 1997

במרכז הגיליון עומדים חיי היומיום התוססים של הקהילה בעיראק, כמו שביתת תוקעי השופר, שכונת "אלתוראת" בבגדאד, וכן יחסם של יהודי עיראק להתיישבות בארץ-ישראל. בנוסף מתוארות תערוכות "בית הקפה" ו"ישיבת הגאונים", לצד סקירות של ימי עיון שנערכו במרכז, ספרים חדשים שהגיעו לספריה ואמנות על הגדות של פסח מבבל.

סיכה עשויה זהב בצורת פרפר, הכנפיים סימטריות, מעוטרות בעבודת פיליגראן. גוף הפרפר מעוטר בדגם ספירלי ומראשו יוצאים שני מחושים.
סיכה, זהב, פיליגראן, עיראק, כרכוך, שנות ה-30 של המאה העשרים

נהרדעא 19 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 19.51MB

Comments


bottom of page