top of page

נהרדעא מס' 20, יוני 1998

הגיליון עוסק בקהילות יוצאי עיראק במזרח הרחוק ובחיי היהודים בעיראק בדורות האחרונים, על שווקים, בתי ספר ואף על כליאתם של אופים יהודים שחיללו את השבת. עוד בגיליון מתוארות תערוכות "המבואה" בבית הכנסת הגדול ותערוכה מתחלפת בשם "חבלי קליטה", נסקרים ימי עיון ופעילויות במחקר, ספרים, ועוד.

בצילום נראות שלוש מדליות בצבעי זהב, כסף וארד בגדלים שונים. בכולן עיטור זהה: ברקע המדליה נראים נהרות הפרת והחידקל עם דקלים סירות ומבנים סימבוליים לאורכם. בקדמת המדליה כתוב באותיות בולטות "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון". מהאות ל' של המילה "בבל" מתפתח דקל גבוה עם ענפים ואשכולות תמר.
מדליה של מרכז מורשת יהדות בבל

נהרדעא 20 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 18.70MB

Comments


bottom of page