top of page

נהרדעא מס' 21, אוגוסט 1999

במרכז הגיליון עומדים אירועי הקונגרס הבינלאומי השני לחקר יהדות בבל, וחלק נרחב הוקדש גם לקשרים של הקהילה עם קהילות בתקופות שונות, כמו יהודי חלב, קהילת הבגדאדים בהודו, יוצאי עיראק בניו יורק ועוד. כן ניתן לקרוא על מנהגים ומסורת, על פתיחת תערוכות חדשות, סקירת ספרים, זכרונות ועוד.

דף מלבני שבראשו סמליל של מרכז מורשת יהדות בבל ומתחתיו הכותרת: תעודה. מתחת לכותרת נראה ציור של קיר לבנים המהווה מסד למבנה הסימבולי של המרכז. מתחת לציור ישנו מקום למילוי פרטי התורם/ת. הטקסים כתובים בעברית ובאנגלית.
תעודת "לבנה" המוענקת לתורמים הלוקחים חלק בפרויקט "החלום והגשמתו"

נהרדעא 21 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 24.39MB

Comments


bottom of page