top of page

נהרדעא מס' 28, ספטמבר 2006

במרכז הגיליון עומדת התנועה הציונית בעיראק, נתח נוסף הוקדש לחשיבותם של התמרים בעיראק. כן נכתב על אישים מוערכים, ציירים, סופרים ועוד.

חפת מרובע ממנו יוצאת לולאה ועליה תלויה צורה של סירה. פנים הריבוע עוטר בים עם סירת מפרש וברקע דקל גבוה ושמש שוקעת. הצורה התלוייה עוטרה בדקל לכל אורכה.
חפתים לגבר, בגדאד, 1934 לערך, כסף, ניילו וחקיקה.

נהרדעא 28 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 31.69MB

コメント


bottom of page