top of page

נהרדעא מס' 29, אוקטובר 2007

במרכז הגיליון עומד סיפור חייו של יעקב נמרודי, וחלק גדול הוקדש בין היתר גם לשטרות הכסף בעיראק, שפתם הציורית של יהודי בגדאד, וסיפורי הרב יוסף חיים. כתבות נוספות מוקדשות ליחס השיעים בעיראק ליהודים, הקליטה של יהודי בבל בקיבוצים, הספרות של יוצאי עיראק בישראל, ועוד.

במרכז היצירה עומד עץ תמר ובצדיו שתי קשתות מחודדות. בקשת הימנית נראה נהר עם דגים ועל גדותיו תמרים ובקשת השמאלית נראים שטחים חקלאיים כמו בתצלום אוויר ובמרכזם הפסוק: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
ושבו בנים לגבולם, הרצליה, ישראל, 2006, עבודת טלאים.

נהרדעא 29 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 31.62MB

Comments


bottom of page