נהרדעא מס' 4, אביב 1982

הגיליון מספר על יהודי מוצל, וכן על העלייה, הקליטה והציונות. ניתנה סקירה על כנס שערך ארגון יוצאי המחתרת, הובאו מחקרים חדשים של מכון המחקר ושפע של ספרות ושירה.