top of page

נהרדעא מס' 5, ספטמבר 1987

בגיליון זה נכתב על החינוך היהודי בעיראק, ההוראה, וההשכלה, כן על הווי החיים כמו החתונה היהודית, עבודות יד כאריגה, תכשיטים שהם קמעות, ואף על המסורות המוזיקליות של יהודי בבל.

מבנה דו קומתי עם קשתות מחודדות. בקומת הקרקע הקירות עשויים מלבנים ובקומה העליונה מורכבת מחלונות צרים וארוכים עם זכוכיות שקופות
שחזור קטע מסימטה בשכונה היהודית בבגדאד

נהרדעא 5 עברית
.pdf
Download PDF • 13.99MB

Comments


bottom of page