top of page

נהרדעא מס' 6, אפריל 1988

כאן ניתן לקרוא על חיי הדת של יהודי בבל, מיצירתו הספרותית של הרב יוסף חיים, ועד לבעיית ההתמערבות של יהודי עיראק. כן נכתב על המסורת המוזיקלית של יהודי בבל, שירת הנשים ומשוררים, על אישים שונים ועוד.

מבעד לקשת מחודדת נראית תיבה מלבנית גדולה, בסיסה עשוי לבנים ועליו מעקה מעץ. תקרת התיבה נתמכת בעמודי עץ מתומנים המעוטרים בכותרות בדגם של מוקרנסים
שחזור התיבה של בית הכנסת הגדול בבגדאד, במוזאון יהדות בבל

נהרדעא 6 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 19.50MB

Comments


bottom of page