top of page

נהרדעא מס' 9, יוני 1991

הגיליון מציין חמישים שנה לפרהוד ומביא זוויות שונות לאירועים, נתח נוסף ממנו מוקדש לסדרת ימי עיון שנערכה במרכז בנושא "ההעפלה מעיראק" ולעדויות ומסמכים על העלייה. כן מובאת סקירה על הכנס השני לתיעוד מורשת יהדות בבל, ומאחורי הקלעים של תערוכות ואוספים שונים במרכז.

ענק בעובי חמש שרשרות פנינים, המחולק לארבעה מקטעים שווים המחוברים זה לזה במעין סיכות מלבניות מעוטרות ביהלומים. לסיכה הקדמית מחובר תליון דמוי טיפה המשובץ ביהלומים.
ענק (כרדאנה) של יהלומים ופנינים מבגדאד

נהרדעא 9 עברית
.pdf
Download PDF • 17.86MB

Comments


bottom of page