top of page

נהרדעא - נהר של ידע!


הנכם מוזמנים לקרוא את כל גיליונות כתב העת שלנו "נהרדעא",

המתפרסמים מאז שנת 1978 עד היום.

בחוברות השונות תמצאו מגוון נושאים, מחפצים ואוספים לאישים ופעילים,

משירה וספרות עתיקות לאמנות בת זמננו,

וממחקרים היסטוריים לפעילות מחקרית עכשווית.

לשירותכם תמיד וקריאה מהנה!


bottom of page