top of page

נהרדעא מס' 25, דצמבר 2002

במרכז הגיליון עומד הקונגרס הבינלאומי השלישי לחקר יהדות בבל שנערך במרכז, נתח גדול הוקדש גם לביקור בבית הכנסת "מצמיח ישועה" בינגון, כן תיעוד על בית כנסת שהחביאו בו נשק. ניתן לקרוא גם על צאצאי הנביא עזרא הסופר, על מערכון של עולה חדש מעיראק, על ספרות, אמנות ועוד.

על בסיס מלבני נראה תבליט של שער קשתי ובמרכזו עומד עץ תמר. על הבסיס נראית חנוכיה בעלת תשעה קנים, כשהמרכזי גבוה מכולם. כל קנה מסתיים בדגם של פרי הרימון.
עודד הלחמי, אור מיהודה, 2001, יציקת ברונזה, כיכר מרכז מורשת יהדות בבל, אור יהודה

נהרדעא 25 עברית
.pdf
הורידו את PDF • 27.57MB

Comentarios


bottom of page