top of page

ניוזלטר יולי - אוגוסט 2022

במרכז הגיליון עומד יום העיון שנערך במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל, ברחובות, בשיתוף פעולה עם מרכז מורשת יהדות בבל, בנושא "המרחב המזרחי בישראל, תמורות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות 1977-1967", וסדנת בישול "בעקבות התבלינים". כמו כן, ביקרו במוזאון אברהם דובדבני, יו"ר קק"ל, מ"מ רב העיר רמת גן, הרב אהרון כ"ץ, ובנות עמותת "פני"ם חדשות".

נשים אוחזות בסיר עם תבשיל שבישלו בסדנה. השמאלית לבושה בסינר, עם כפפה ביד ימינה. הימנית יושבת על כסא ועל ברכיה כלי כתיבה.
סדנת בישול "בעקבות התבלינים" בהנחייתה של גילה לוי (משמאל)

ניוזלטר יולי -אוגוסט 2022
.pdf
הורידו את PDF • 1.23MB

Comments


bottom of page