top of page

הקליטה בישראל


מזוודה מלבנית בצבע כחול עם מכסה גלי, עליה כתוב בכתב יד באנגלית בצבע לבן השם: ששון ב' אגסי.
מזוודה (צנדוק), מתכת ברזל, תחילת שנות ה-50 של המאה העשרים.

יהודי עיראק שעלו בהמוניהם בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אולצו לותר על אזרחותם העיראקית. הם הגיעו למדינה הצעירה עם מזוודה אחת ושוכנו במעברות. תערוכה אינטראקטיבית זו מציגה בפני המבקר את תהליך קליטתם של יהודי עיראק במדינת ישראל, תוך שימת דגש על הסתגלותו של הפרט במדינה החדשה.


bottom of page