תפוצת יהודי בבל


בסוף המאה ה-18 החלה להתהוות תפוצת יהודי בבל בגולה. תחילה במזרח הרחוק ולאחר מכן באירופה, אוסטרליה וצפון אמריקה. קהילות אלה המשיכו לקיים קשרים הדוקים עם קהילת האם בבבל אך במקביל הושפעו רבות מהתרבות המקומית. בתערוכה מוצגים מפה של תפוצת יהודי בבל כמו גם פריטי יודאיקה ורהיטים מהקהילות במזרח הרחוק ובאנגליה, מהם ניכרות ההשפעות המקומיות.