ההנהגה בעת העתיקה


לאחר חורבן בית שני, היתה הקהילה היהודית בבבל למרכז החיים היהודיים. במשך למעלה מאלף שנה הנהיגה יהדות בבל את תפוצות ישראל באמצעות ראשות הגולה, ובעזרת הישיבות הגדולות נהרדעא, סורא ופומבדיתא, ששמרו על הגחלת הרוחנית של עם ישראל. בתערוכה מוצגות ידיעות על המלך יהויכין ובניו ועל הנביא יחזקאל בזמן שהותם בבבל.