אלייס ויצמן

נולד בבגדאד בשנת 1929.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 נתפס בחנקין בדרך לעליה דרך איראן ונידון לשלוש שנות מאסר.
ביוני 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

אלייס ויצמן