top of page

ארבלי-אלמוזלינו שושנה

נולדה בשנת 1926. 

הייתה מדריכה בסניף טבריה מוצול.
עלתה לארץ בשנת 1947 במבצע "מייקלברג" וכיהנה כחברת כנסת ושרת הבריאות.
היתה בעלת השכלה גבוהה.

ארבלי-אלמוזלינו שושנה
bottom of page