top of page

ארנן אברהם

תקופת הפעילות:

מפברואר עד דצמבר 1950. תחום הפעילות: עלייה (בצוות השליחים בראשות מרדכי ביבי).
מפברואר עד מאי 1950 בדרום איראן, ומיוני עד דצמבר 1950 במחנה הכורדים בטהראן.

התנדב לפעילות מלאה באגודה למען גימלאי קרית-אונו ובועדות אחרות בעירייה.

חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת הציונית חלוצית בעיראק.

ארנן אברהם
bottom of page