בר דוד מאיר

נולד בבצרה בשנת 1924.
חבר בתנועת החלוץ.
בינואר 1950 ניסה לעלות דרך איראן, ניתפס ונידון לשישה חודשי מאסר.
באוגוסט 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

בר דוד מאיר