top of page

דלומי זכאי

נולד בחילה בשנת 1927.
סיים תיכון ועשה סטאז' ברוקחות.
ריכז את סניף חילה (חולדה), בשנים 1947-1945.
היה מדריך בתנועת החלוץ ומפקד אזור בזרוע ההגנה.
בשנת 1947 עלה במסגרת מבצע מייקלברג.

ממקימי קיבוץ נווה-אור.
למד ראיית חשבון באוניברסיטה העברית, וניהל את לשכת בקורת החשבונות במשרד האוצר.

דלומי זכאי
bottom of page