top of page

הראלי מנשה

נולד בבגדאד בשנת 1925.

הצטרף לתנועה ול"שורה" שבה שימש מדריך.
עלה ארצה ב-1948 בדרכון מזויף, הצטרף לקיבוץ "גבעת השלושה" ומשם גויס לפלמ"ח, לחם באיזור ירושלים בחטיבת הראל.
אחר כך עבר למחלקה הערבית בצבא קבע, 3 שנים שירת בממשל הצבאי.
עבד במס הכנסה ואחר כך מילא תפקיד של מנהל שכונה בעיריית ת"א.
פרש בשנת 1990.

הראלי מנשה
bottom of page