זמיר (קרקולי) יעקב

נולד בבגדאד בשנת 1928.
בשנת 1971 נשפט באשמת ריגול והברחת יהודים ונידון לשלוש וחצי שנות מאסר.
בשנת 1973 עלה בדרכון דרך טורקיה.

זמיר (קרקולי) יעקב