top of page

יזדי יצחק

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
בספטמבר 1949 נתפס בדרך העלייה דרך איראן ונידון לשלוש שנות מאסר.
בספטמבר 1952 השתחרר מהמאסר והועבר ישירות למטוס שהטיסו לישראל.

יזדי יצחק
bottom of page