top of page

ישראל שניאור

נולד בכרכוך בשנת 1927.
בשנת 1946 הצטרף לתנועת החלוץ.

השתתף בסמינר למדריכים בבגדאד, הדריך וריכז את הסניפים בצפון עיראק.

גייס מורים לעבוד בהתנדבות בביה"ס אליאנס.

מהפעילים המרכזים של סניף כרכוך, חבר המזכירות הארצית בבגדאד, השתתף במבצע מייקלברג, ליווה עולים בצפון לגבול פרס, פעל בפרס לקבלת העולים שעברו את הגבול וריכז את מחנה העולים במיידניפאוזיה שבפרס.
בשנת 1950 עלה ארצה.
הצטרף לקיבוץ דורות ואחר כך לקיבוץ בית העמק.

בשנת 1950 התגייס לשב"כ ותוך כדי עבודתו למד משפטים, במסגרת עבודתו נשלח למשימות בחו"ל למספר שנים.
עם פרישתו פתח משרד כעו"ד עצמאי.

 

ישראל שניאור
bottom of page