נקש (ג'יג'י) רחל

ולדה בבגדאד 1928.
חברה בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 נידונה למאסר של שנתיים וחצי באשמת פעילות ציונית.
בשנת 1951 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.

נקש (ג'יג'י) רחל