סיטי יצחק

נולד בבגדאד בשנת 1934.
ביוני 1951 נעצר באשמת חברות בתנועת החלוץ ונידון לחמש שנות מאסר.
בספטמבר 1956 עלה דרך קפריסין במסגרת שלילת הנתינות.

סיטי יצחק