קרקוקלי אברהם

היה מדריך בסניף חילה (חולדה).

קרקוקלי אברהם