רחמים ניסים Copy

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1948 נידון לעשר שנות מאסר באשמת ציונות.
במאי 1957 עלה ארצה דרך טורקיה במסגרת שלילת הנתינות.

רחמים ניסים Copy