top of page

(בן שלמה יהושע (אריה

נולד בבגדאד בשנת 1929.
עבד כסליקאי באזור בתאווין.
היה פעיל ברשום לעליה בבית הכנסת מאיר טוויג.
בשנת 1950 עלה ארצה.
שרת במשטרת הגבולות בשנים 1962-1951.
סיים לימודי תואר ראשון במשפטים ועסק בעריכת דין.

בשנת 1973 נתמנה לשופט בבית משפט השלום, ובשנת 1984 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, עד פרישתו בשנת 1999.

(בן שלמה יהושע (אריה
bottom of page