top of page

(חזון (חזום) יחזקאל (שמשון

נולד בבגדאד בשנת 1932.
הצטרף לתנועת החלוץ, פעל במסגרת מבצע עזרא ונחמיה בבית הכנסת מאיר טוויג, במחלקה להוצאת אישורים, בכפוף לקצין מטעם הרשות העיראקית.
בשנת 1950 עלה ארצה.
למד מדידות, בנין ואדריכלות.
עסק בקבלנות בנין עד פרישתו בשנת 2000.

(חזון (חזום) יחזקאל (שמשון
bottom of page