top of page

(יצחקי (איסחיק) חיים (חי

נולד בבגדאד בשנת 1925.
הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, בוגר סמינר מדריכים ה'.
מרכז ועדת הארגון, חבר ועדת זהירות, חבר המזכירות הארצית.
עסק בהדרכת מדריכים, אחראי על סניפי הדרום ופעל בארגון העליה מבצרה.
עלה ארצה דרך פרס בשנת 1949.
היה רכז שירות הפרט במשרד העבודה, ויועץ תעסוקה להכוונת חיילים משוחררים.

(יצחקי (איסחיק) חיים (חי
bottom of page