top of page

(מנצור (זערור) מרים (שולמית

נולדה בארביל בשנת 1930.
השתפה בסמינר בבגדאד ובכרכוך, הדריכה נוער.
אכסנה עולים בביתה.
בשנת 1951 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.
הצטרפה לקיבוץ פלמחים, ולאחר מכן עברה לקיבוץ כפר בלום ומשם למושב שדה אליעזר.
בשנת 1991 התנדבה במתנ"ס "מבואות החרמון".

(מנצור (זערור) מרים (שולמית
bottom of page