top of page

(נקר אהרון (נתן

נולד בבגדד בשנת 1928.

הצטרף לתנועת החלוץ, בוגר סמינר מדריכים.
הצטרף להגנה, הדריך קבוצות נוער, ריכז ועדת מודיעין, ועד בירורים וכן ריכז את ועדת העלייה למשך שנתיים.

עלה ארצה דרך פרס.
למד ראיית חשבון, עבד במס הכנסה ואחר כך הפך לעובד עצמאי.

(נקר אהרון (נתן
bottom of page