top of page

(עובד ברוך (יואב

נולד בעיר עמארה בשנת 1926.
היה מדריך בסניף עמיר (עמארה).
עלה ארצה בשנת 1951 במבצע עזרא ונחמיה.
בארץ עבר סמינר למורים ועבד בהוראה בבית ספר יסודי.

(עובד ברוך (יואב
bottom of page