top of page

(שלה (עיני) דייזי (נוגה

נולדה בבגדאד בשנת 1928.
הצטרפה לחלוץ הצעיר, השתתפה בסמינר ג'.
אחת המדריכות הצעירות.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועסקה בהעברת נשק.
בשנת 1945 ניסתה לעלות אך נתפסה ונכלאה.
בשנת 1946 עלתה דרך המדבר לאחר שניסתה לברוח בשנית והצליחה.
הצטרפה לקיבוץ שדות ים ונשארה שם עד 1990.

(שלה (עיני) דייזי (נוגה
bottom of page