top of page

תערוכות

במוזאון תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות שונות המדגישות את ההיסטוריה והתרבות העשירה של יהדות בבל. תערוכות אלו מפוזרות על פני שתי קומות.

תערוכות מתחלפות - חלל הגלריה.jpg

תערוכות מתחלפות

אורסי-פרט_edited.jpg

תערוכות קבע

bottom of page