top of page

 

"מרכז מורשת יהדות בבל" פועל מיסודו להגשמת יעדים בנושאי התשתית המחקרית, המחקר, והפצת הידע על יהודי בבל. "המרכז" הקים למטרה זו מועצה אקדמית עליה נמנים חוקרים מאוניברסיטאות ומכוני מחקר בארץ ובחוץ לארץ. המועצה משמשת כגוף מייעץ ומכון המחקר פועל כגוף מבצע.

מכון המחקר, בראשותו של ד"ר צבי יהודה, פרסם בשנים האחרונות ספרים שונים ביניהם: "קברות קדושים ובתי כנסת בבבל", "יהודי ארביל במאות ה־19־20", "יהודי בבל באלף השני לספירה" וכן את ספרם באנגלית של פרופ' שמואל מורה מהאוניברסיטה העברית וד"ר צבי יהודה "Al-Farhud", בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים.

כמו כן פרסם המכון את ספרו של פרופ' שאול רגב מאוניברסיטת בר-אילן "נתיבות שלום: לר' עזרא הבבלי" ואת ספרו של פרופ' לב חקק מאוניברסיטת קליפורניה "המעטה מתוק והתרופה מרה".

 

מכון המחקר

מרכז יהדות בבל - אודיטוריום
ימי עיון וכנסים

מכון המחקר מקיים ימי עיון אקדמיים ומארח חוקרים בעלי שם מהארץ ומחוץ לארץ.

המכון ערך בעבר ארבעה קונגרסים בינלאומיים לחקר יהדות בבל בהם השתתפו חוקרים מומחים ליהדות בבל. קונגרסים אלו תרמו רבות לקידום המחקר בנושא. כמו כן המכון מקיים ימי עיון למורים הכוללים הרצאות ופעילויות מגוונות אחרות, בנושאים הלקוחים מתכנית הלימודים של משרד החינוך. 

לסדרת ההרצאות מהכנס הבינלאומי על יהודי בגדאד בהודו לחצו כאן >>

מכון מחקר יהדות בבל
פרסום מחקרים

מכון המחקר פעיל גם בתחום כתיבת ופרסום מחקרים; עשרות ספרי מחקר הכוללים קבצי מחקר ומונוגראפיות על יהודי בבל התפרסמו על ידו.

בנוסף לפרסומים אלה מוציא לאור מכון המחקר, מדי שנה, את ביטאון המרכז "נהרדעא" בעברית ובאנגלית ובו מידע רב על הקהילה הבבלית בעיראק, בישראל ובתפוצות.

תערוכת ההנהגה בעת העתיקה
המחקר לתצוגות

במסגרת מכון המחקר פועלים ספריה, אוסף חפצים, וארכיונים של מסמכים, צילומים, סרטים ומוזיקה של יהדות בבל.

חלק מפריטי האוספים נדירים וניתן למצאם רק אצלנו. בעזרתם של אוספים אלו נעשית הנצחתה הוויזואלית, ההיסטורית והתרבותית, של יהדות בבל.

המחקר לתצוגות

כתב העת נהרדעא

כתב העת "נהרדעא", מתפרסם מאז שנת 1978 ועד היום.

בחוברות השונות תמצאו מגוון נושאים, מחפצים ואוספים לאישים ופעילים, משירה וספרות עתיקות לאמנות בת זמננו, וממחקרים היסטוריים לפעילות מחקרית עכשווית.

קשרים עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל

"המרכז" מקיים קשרים עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, ומעודד פעילות אקדמית ומחקרית על יהדות בבל.

קרן קזז - טקס קבלת מלגה
מתן פרסים לחוקרים

"מרכז מורשת יהדות בבל" מגייס קרנות שפירותיהן מוקדשים למתן פרסים לחוקרים הכותבים מחקרים על תולדות יהודי בבל ותרבותם.

bottom of page