כתב העת של מרכז מורשת יהדות בבל 

כתב העת "נהרדעא"