נהרדעא מס' 34, סתיו 2020

במרכז הגיליון מציינים שבעים שנה