top of page

הדובר - חדשות מבגדאד היהודית המאה ה-19: בגדאד חוגגת יום הולדת למלכה ויקטוריה

לכבוד יום הולדתה ה-44 של ויקטוריה מלכת אנגליה נערכה חגיגה בצירות הבריטית בבגדאד (עדיין לא הייתה שם שגרירות) ששכנה על גדות נהר החידקל. האירוע התקיים ביום השני של חג שבועות. הבריטים קישטו את ספינות הקיטור שלהם ב"חתיכות בגדים", שהיו ככל הנראה דגלים צבעוניים. השליט העות'מאני נאמיק פאשא הורה לקשט את אוניות התורכים והוא עצמו הגיע על גבי ספינה לבית הצירות לחגוג את האירוע. בבואו ירו הבריטים 15 מטחי כבוד של "כדורי אש". חשובי העיר באו לחלוק כבוד וביניהם הגיעו גם גבירים יהודיים. עורך העיתון מציין שאכן הבריטים ראויים לכבוד מכיוון שהם המגנים על יהודי העיר בשעת הצורך, והוא אף נושא תפילה ומברך אותם.

הדיווח הזה מלמד שעשרות שנים לפני שהבריטים כבשו את בגדאד במלחמת העולם הראשונה, ליהודים היו קשרים טובים איתם, הם תמכו בהם וזכו לסיועם ולהגנתם.

 

יום הולדת

יום ב' בש"ק [בשבת קודש], יום ב' למתן תורתינו, יום אשר נולדה המלכה של אנגליטה[1] יר"ה [ירום הודה], שמחה היתה להם עד אשר קשטו הפפור [ספינת קיטור] שלהם במיני חתיכות בגדים מינים ממינים שונים.

וגם הפחה יר"ה [ירום הודו] לכבודם עשה לקשט האוניות התוגרמים [התורכים] לפי כבודם, וגם בעצמו בא לו על דרך הנהר לבית הציר הגדול שלהם להקביל פניו, וכבוד גדול עשו לו עבדיו. עד אשר הגיע למקום הראוי לו השמיעו ט"ו קולות בכדורי אש כמנהגם, וראשי העם, זה יוצא וזה נכנס.

וגם מאנשי בריתינו נמצאו שם, דרך ארץ קדמה לתורה, כי להם נאה ולהם יאה כל הכבוד הזה שהם עומדים לנו בשעת צורך למגן ולצנה. ואני תפילה להאריך ימיהם בטוב וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו לטובתינו אכי"ר [אמן, כן יהי רצון].

הדובר, שנה א, תרכ"ג, גל' ח,   3.7.1863


[1] =ויקטוריה מלכת אנגליה (1819-1901).

 

Comments


bottom of page