top of page

התפילין של הרב יוסף חיים "הבן איש חי" // התערוכה ננעלה


בתוך ויטרינת זכוכית נראית תצוגה, מימין: של תפילין של ראש, המונחים על ראש של בובת גבר; במרכז: מוצגים תפילין של יד, ומשמאל: מונח מכתב של הרב יוסף חיים. ברקע התצוגה נראית תמונה צבעונית של הרב, עטוי זקן ארוך ומאפיר וחבוש בטורבן לראשו.
קטע מוויטרינת התערוכה: התפילין של הרב יוסף חיים

אוצרת: אורלי בחר לוי

עיצוב: טוקן סטודיו לעיצוב

מיקום - לובי המוזיאון

פתיחה: 23/9/2021


בוויטרינה מוצגים, לראשונה בפני הקהל הרחב, התפילין של הרב יוסף חיים: זוג תפילין לראש וזוג תפילין של יד. האחד לשיטת רש"י והשני לשיטת נכדו, רבנו תם, כשלצדם התיקים המקוריים לשמירתם. התפילין נשלחו לרב דוד ששון לבומבי, בהתאם לבקשתו, לאחר פטירתו של הרב יוסף חיים ב-1909, על ידי בנו, חכם יעקב. פריטים ייחודיים אלו נשמרו בידי צאצאיו של דוד ששון, עד לשנת 2020, אז הוצעו למכירה בסותבי'ס. התפילין והתכתובת המוכיחה את ייחוסם, נרכשו על ידי יהודי שומר תורה ומצוות, במטרה למנוע מידיים זרות לקנותם. לאחרונה הם הושאלו לתצוגה במוזאון יהדות בבל לתקופה מוגבלת.


bottom of page