top of page

הכנות לחג הפסח - תירוש, חליק (סילאן עם אגוזים), וקריאת קטעים מההגדה בנוסח יהדות בבל


אשר שהרבני מספר על פסח ומנהגיו, קריאת ההגדה של פסח כמנהג יהודי בבל, הכנת החליק העשוי מסילאן ואגוזים , לקט פיוטים ועוד.

תודה על שימור המורשת היפה והחשובה שלנו.

הגדה של פסח נוסח יהודי בבל עם שרח (-תרגום לערבית יהודית בלהג יהודי בבל), ניתן לרכוש כאן

bottom of page