top of page

מבצע תיעוד חדש - סיפור משפחתי


זוג צעיר מביט במצלמה, הם מצולמים מהכתפיים ומעלה. האשה מאופרת, עם תסרוקת כלה מוקפדת, לבושה בבגד לבן עם פייטים בכתפיים ועונדת שרשרת ועגילי זהב. הגבר לבוש במקטורן וחולצת צווארון בהירים ועניבה. הוא מסורק עם שביל בצד.
יוסף אבו יהודה ואשתו ביום חתונתם, בגדאד, 1943

אנו פונים אליכם לתעד את סיפורם של הוריכם ילידי עיראק.

שלחו לנו את הזיכרונות על חיי המשפחה, נסיבות עזיבת עיראק, העלייה לארץ, הקליטה במעברות או בישובים אחרים, ראשית החיים כאן והתרומה להקמת המדינה ולהגנתה.

כתבו גם על ההישגים של ההורים ושל בני דור ההמשך.

נבקש לצרף תמונות ומסמכים.

סיפורי החיים יועלו לאתר האינטרנט של מרכז מורשת יהדות בבל ויהיו זמינים לקריאת הציבור הרחב.

את סיפורי החיים יש לשלוח בפורמט וורד (Word), לד"ר לימור קטן: limor@bjhc.org.il


הנחיות לכתיבת סיפור משפחתי


חלק ראשון: פרטים

שם משפחה ושם פרטי של אב ו\או אם, סב ו\או סבתא.

שם בעיראק.

פרטי בן\בת זוג.

חלק שני: הסיפור המשפחתי

א. החיים בעיראק (מקום לידה, פרטים על המשפחה, לימודים, מקצוע ועיסוק, חיי יום-יום, אירועים מיוחדים).

ב. עלייה - סיפור העלייה: שנה, מהיכן, באיזו דרך , מדוע עזבו את עיראק

ג. החיים בישראל (קליטה ראשונית, מקום התיישבות, מעברים ושינויים, תעסוקה, הישגים ועוד).

תרומה ועשייה חברתית או לאומית (כולל: התיישבות, צבא, השתתפות במלחמות, שליחות, התנדבות וכו').

ד. ילדים ונכדים – היכן נולדו, שנת לידה, קורותיהם.

ה. רצוי מאוד לצרף תמונות ו\או מסמכים.

אורך החיבור לא יעלה על 500 מילים.

חלק שלישי: פרטי מחבר הערך ופרטי התמונות והמסמכים

שם משפחה ושם פרטי:

כתובת וטלפון:

מייל:

פרטי התמונות והמסמכים: שם הצלם ותאריך הצילום: המקום המצולם והאירוע: שמות הדמויות: שם בעל התמונה או המסמך: חלק רביעי: הצהרה המחבר יצרף חתימתו לטופס שיפורסם באתר ובו הרשאה למרכז מורשת יהדות בבל להשתמש בחומר למחקר ופרסום. מרכז מורשת יהדות בבל אינו מתחייב לפרסם כל סיפור שיישלח אליו.

Comments


bottom of page