top of page

מעברים - פרויקט אמנותי מיוחד לציון 70 שנה לעלייתם ההמונית של יהודי עיראק לישראל // התערוכה ננעלה


על רקע מעברת אוהלים בצבע ירוק חאקי ושמיים כחולים, נראים אנשים העסוקים בחיי היומיום.
ציור קיר המתאר מחנה אוהלים במעברה, אמן: רובי בקל, ישראל, 2020.

אוצרת: אורלי בחר לוי

מועד פתיחה: אוגוסט 2020

התערוכה פתוחה לקהל

מיקום: הגלריה לתערוכות מתחלפות ע"ש ג'נט ויהודה אסיא


ב- 9 במרץ 2020, בדיוק 70 שנה אחרי פרסום חוק שלילת הנתינות בעיראק, החל האמן רובי בקל, לצייר את יצירתו המונומנטלית מעברים. בקל שנולד להורים ילידי בגדאד שגדלו במעברה, יצר אינטרפרטציה אישית לחוויית העלייה והקליטה בארץ ממבט רטרוספקטיבי. יצירה חד פעמית זו, שקרמה עור וגידים אט אט על קירות הגלריה, מתארת את תהליך הקליטה וההשתלבות של בני משפחתו; תהליך שהשפיע על הדורות הבאים.

היצירה מעברים, שתימחק מקירות הגלריה עם נעילת התערוכה, מציגה בפני הצופה את המעברים השונים 70 שנה ויותר לאחר קום המדינה. מעברים פיזיים מארץ הולדת לארץ מולדת, מעברי זמן ומעברים בין דוריים.


Comments


bottom of page